Üyelik oluşturma ve foruma giriş konusunda sorun yaşayan üyelerimiz forum@yesilkartforum.com adresine email gönderebilirler! Forumumuza yeni üye olan arkadaşlar şu iletideki kuralları okumalılar ve tüm kurallara dikkat etmeliler.

Amerika'daki Eğitim Sistemi - Genel Bakış • Herkese merhabalar,

  Yeşil kartlı olun olmayın, Amerika'da eğitim konusu her daim konuşulan bir şey 🙂 Değişik eğitim seviyeleriyle ilgili de her daim sorular geliyor ve birbirimizle deneyimlerimizi paylaşıyoruz. Bu başlığın amacı, tüm Amerikan eğitim sistemine genel bir bakış sağlamak (K-20: Kindergarten - Lisansüstü), sistem bünyesindeki sınavları tanımak (üniversiteye geçiş - SAT, ACT & uzmanlık sınavları - MCAT, LSAT vs.), ve tüm yükseköğretim seviyeleri konusunda genel bilgiler vermek.

  AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ EĞİTİM SİSTEMİ

  Genel olarak eğitim sistemi

  • A.B.D’ de eğitim sistemi yönetimi yerel yönetimlere (eyaletlere) devredilmiştir.

  • Eyaletler düzeyinde çözülemeyen sorunlar ortaya çıkarsa federal hükümet devreye girer. Eğitimde federal hükümetin görevleri yasalarla ve kurallarla belirlenmiş değildir.

  • Eğitim dili İngilizce olmakla beraber anadili İngilizce olmayan öğrenciler yeterli derecede İngilizce öğrenene kadar kurslarda ve İngilizce olmayan sınıflarda eğitim görebilmektedir.

  • Eğitim önceleri kilisenin kontrolünde yapılmaktayken A.B.D’ nin kurulmasıyla birlikte ulusal ihtiyaçlar öne çıkmaya başladı. Daha sonraları da eğitimde federal sistem kurulmuştur.

  • 1800'lü yıllara gelirken kentleşmenin yaygınlaşmasıyla eğitimde “metropolitan deneyim” yaşanmaya başlamıştır. Endüstrinin gelişmesiyle de mesleki eğitim alanında adımlar atılmaya başlamıştır.

  • 1960’lara kadar A.B.D amaç eğitim öğretimin yaygınlaşmasıyken, Rusya’nın 1957 yılındaki uzaya çıkma başarısından sonra bu öncelikli amaç olmaktan çıkmıştır, seçkinler eğitimi ön plana çıkmıştır.

  • ABD’de Avrupa ülkelerinde olduğu gibi sınıf temellerine göre yapılanmış olan ‘halk okulu’, ‘ortaokul’ ve ‘lise’ ayrımı yoktur. 6 veya 8 yıllık ilkokulu (elementary school) bitiren her çocuk sosyal köken ve yeteneğine bakılmaksızın ve herhangi bir seçimden geçirilmeksizin 6 veya 5 yıl süren ortaöğretim kurumlarına (high school) devam eder.

  • Eğitimde ezbercilik yerine araştırma alışkanlığının kazandırılmasına ağırlık verilmektedir.

  • Tek bir konuda uzmanlaşmak yerine değişik konularda ders alınarak geniş bilgi ve kültür birikimi oluşturulmasına önem verilir.

  • Çağdaş ABD eğitim sisteminin temel ilkeleri 1991 yılında kabul edilmiştir. Başlıca ilke eğitimde fırsat eşitliğidir. Irk, cinsiyet, sosyo-ekonomik ayrım yapmak yasaktır.

  alt text

  Okul sisteminin yapısı
  ABD de eğitim sistemi 3 ana bölümden oluşmaktadır.

   • İlköğretim (okul öncesi ve temel eğitim)
   • Ortaöğretim
   • Ortaöğretim sonrası eğitim kademeleri

  Zorunlu eğitim eyaletlere göre 10 yıl ile 13 yıl arasında değişmektedir. Eyaletlere bağlı olarak 5,6 ya da 7 yaşında başlar. Pek çok eyalette bir akademik yıl 180 okul gününden oluşur. Öğrencilerin yaklaşık üçte biri (düşük gelirli) federal hükümet tarafından finanse edilen kahvaltı ve öğle yemeği yardımı almaktadır. Okullarda kütüphane sisteminin çok gelişmiş olması ve konferans ve seminer türü çalışmalara önem verilmesi, bilginin üretilmesi ve dağıtılmasına verilen önemi göstermektedir.

  Okul öncesi eğitimi

  • Genelde devlete bağlı anaokullarında (kinder garten) eğitim verilir. 4-5 yaş arası çocuklar 1-2 yıl eğitim görür.
  • Mecburi değildir
  • 5 yaş grubunda okullaşma oranı %93’tür

  Zorunlu Eğitim (Temel Eğitim)

  • Bu seviyede resmi ve özel bütün okullardaki sistemin ve ders planının aynı olmasına dikkat edilir.
  • En yaygın okul biçimi 6 yıllık ilkokul (elementary veya primary school) modelidir.

  Ortaöğretim

  • 7 veya 9. sınıfta başlayıp 12. sınıfın sonuna kadar devam etmektedir.

  • Geleneksel dört yıllık "High School", ayrıca 3’er yıllık "Junior High School ve Senior High School" ve altı yıllık "High School"lar ortaöğretim okulları olup 14-18 yas grubunu kapsamaktadırlar.

  • Ortaöğretimin 1. devresinde (junior) mesleki rehberliğe önem verilir.

  • Ortaöğretimin 2. devresinde (senior) ise temel derslerin yanı sıra üniversiteye hazırlık, mesleki ve genel amaçlı dersler sunulur.

  • Öğrenciler temel bir alan (major), ve bir de yan alan (minor) seçerler.

  • High School'lar, ilkokulu bitiren her öğrenciyi sınavsız kabul ederler. Ders geçme esası hakimdir.

  • Temel derslerin dışında yaratıcı yazım, gazetecilik, komünizm, azınlıklar tarihi gibi değişik seçmeli dersler bulunmaktadır.

  • Değerlendirme genelde A dan F ye kadar harf notlarıyla yapılır.

  • Bir üst eğitim kurumuna geçerken veya iş başvurusunda ‘transcript’ önemlidir.

  Okul modelleri;

  • 4 yıllık elementary school veya primary school üzerine 4 yıllık middle school ve 4 yıllık high school (4+4+4)

  • Çocuk bahçesi üzerine 8 yıllık bir ilkokulla, 4 yıllık High Schooldan olusan (8+4) modeli)

  • 6 yıllık bir ilkokulla 3 yıllık bir ortaokul ("Junior High School") ve 3 yıllık bir liseden (“Senior High School") olusan model (6+3+3)

  • 6 yıllık bir ilkokulla 6 yıllık bir High School'dan olusan (6+6) modeli

  • Mesleki eğitim, genelde liseden sonra 2 yıldır ve yüksekokullar sistemi içerisinde yer alır.

  • Bunun yanında lisenin 11 ve 12. mesleki eğitime yönelmek isteyen bazı özel amaçlı liseler ve büyük mesleki teknik okullar ortaöğretim düzeyinde teknik programlar uygular.

  • Bu öğrencilere diploma yanında mesleki yeterlik belgesi de düzenlenmektedir.

  Yükseköğretim

  Genel olarak 3 çeşit yükseköğretim kurumu bulunmaktadır:

  • Ön lisans veren meslek yüksekokulları (junior or community colleges, vocational technical institutions)
  • Lisans derecesi veren 4 yıllık müstakil yüksekokullar (colleges)
  • Üniversiteler

  Günümüzde ABD de 3600 den fazla yükseköğretim kurumu vardır. Bunların 2100 den fazlası 4 yıllık, 1500 den fazlası ise 2 yıllıktır. Yükseköğrenim kurumlarında öğrenim gören öğrenci sayısı yaklaşık 14 milyondur

  Özel Eğitim

  • Normal ve özel öğretimin kaynaştırılmasının yanı sıra özel eğitime ihtiyacı olan çocuklar için charter (devlet destekli) okullar hizmet vermektedir.

  • 2002 de çıkan "No Child Left Behind Act", özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin genel programlara katılımı ve ilerlemesi için olan beklentileri artırmıştır.

  Yetişkin Eğitimi

  • ABD de hizmet içi eğitimin yeri çok önemlidir.
  • Hizmet içi eğitimde özel kurum ve kuruluşların rolü büyüktür.

  Eğitim Yönetimi

  • ABD ulusal düzeyde eğitimden sorumlu bir bakanlığa sahip olmayan ender ülkelerdendir.
  • Eyaletler eğitimde söz sahibidir.
  • Federal hükümetin etkisi 1785'te çıkarılan Land Ordinance Act gereği okullara arsa sağlanmasıyla başlamıştır.

  Federal Hükümetin ulusal düzeyde eğitime duyduğu ilginin artmasına neden olan en önemli olay SSCB'nin 4 ekim 1957 de ilk defa uzaya çıkmasıdır. 1983 yılında The National Commission on Excellence in Education tarafından “A Nation at Risk: The Imperative for Educational Reform” isimli ulusa ve ABD eğitim departmanına hitaben bir rapor hazırlanmıştır.

  Raporda Amerika’da bol kaynakların olduğu, insanların hırslı olduğu dönemlerin tarihte kaldığı, tarihin tembel insanlara karşı kibar olmadığı, amacın günah keçisi aramak değil, Amerikan eğitimini etkileyen problemleri tanımak ve çözmek olduğu belirtilmiştir. (A nation at risk: The imperative for education reform, 1983)

  A Nation At Risk: “All, regardless of race or class or economic status, are entitled to a fair chance and to the tools for developing their individual powers of mind and spirit to the utmost. This promise means that all children by virtue of their own efforts, competently guided, can hope to attain the mature and informed judgement needed to secure gainful employment, and to manage their own lives, thereby serving not only their own interests but also the progress of society itself. Our Nation is at risk. Our once unchallenged preeminence in commerce, industry, science, and technological innovation is being overtaken by competitors throughout the world. What was unimaginable a generation ago has begun to occur-others are matching and surpassing our educational attainments.” (A nation at risk: The imperative for education reform, 1983)

  OKUL YÖNETİMİ

  • Yönetici olma şartları eyaletlere göre değişse de genelde:

   • Eğitim yönetimi alanında master
   • Eyalet sertifikası
   • Kamu okullarında 5 yıllık yöneticilik ya da müfettişlik tecrübesi
   • Mütevelli heyetinin bu niteliklere uygun gördüğü alternatiflerdir.

  Eğitimin Finansmanı

  • Federal, eyalet ve bölge olmak üzere 3 ana kaynaktan sağlanır.
  • Devlet okullarında dahi öğrencilerden bir miktar harç alınır.

  Eğitimin Teftişi

  The office for standards in Education adı verilen bağımsız bir denetim sistemi tarafından yapılmaktadır. Bu birim içerisinde eğitim konusunda uzman, yerel eğitim otoriteleri ve üniversitelerden kişiler vardır.

  Öğretmen Yetiştirme

  • Öğretmenlik 4 yada 5 yıllık lisans ve lisansüstü olmak üzere 2 düzeyde verilen eğitimle kazanılmaktadır.

  • Öğretmenlik eğitimi veren 1227 üniversite mevcuttur.

  • Mezunlara geçici öğretmenlik sertifikası verilir.

  • Geçici sertifika koşulları (5 yıllık)

   • En az lisans derecesi
   • En az 24 kredi saat mesleki eğitim dersi almış olmak
   • En az 1 sömestr gözetmen denetiminde uygulama yapmış olmak
  • Sürekli sertifika koşulları;

   • En az 30 kredi- saatlik eğitim ve öğretim alanında master derecesine sahip olmak
   • Bir yıl tam gün öğretmenlik yapmak ve tavsiye mektupları getirmek
    Ulusal öğretmenlik sınavında başarı sağlamak
   • Bazı eyaletlerde ilk 5 veya 10 yıl içerisinde eğitim alanında yüksek lisans yapma şartı vardır.

  ABD'de Öğretmenlik yapmak isteyenler su forum konusunu inceleyebilirler: https://yesilkartforum.com/forum/topic/522/amerika-da-öğretmenlik-yapmak

  Yararlanılan Kaynaklar (Mehmet KOÇYİĞİT'in sunumu)

  Şahin, S. (2009). Amerika Birleşik Devletleri Eğitim Sistemi. S. Ada & N. Baysal (Ed.), Eğitim yapıları ve yönetimleri açısından çeşitli ülkelere bir bakış (s. 115-133). Ankara: Pegem Akademi
  Ergün, M. (1985). Karşılaştırmalı Eğitim [Elektronik versiyon]. İnönü Üniversitesi Malatya
  Güçlü, N. ve Bayrakçı M. (2004). Amerika Birleşik Devletleri Eğitim Sistemi ve Hiçbir Çocuğun Eğitimsiz Kalmaması Reformu. Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi, Cilt 5, Sayı 2, s. 51-64
  The National Commission on Excellence in Education (1983). A Nation at Risk: The Imperative for Educational Reform. http://www.ed.gov/pubs/NatAtRisk/index.html

  Yazinin kaynagi: Mehmet KOÇYİĞİT'in sunumundan alinmistir.
  Egitim Sistemi Haritasi kaynagi: http://www.altiusdirectory.com/Society/us-education-map.php • Merhaba, green card ile ABD'ye geldikten sonra iyi bir üniversitede MBA yapmak istiyorum. 1-En erken ne zaman başlayabilirim? 2- Neler istiyorlar genel olarak(ünv göre değişse de) 3-Maddi olarak devlet destek oluyor mu? • Merhabalar,

  Gec cevap icin kusura bakmayin lutfen. Artik her gun en az bir kez bu foruma ugramayi aliskanlik haline getirecegim soz 🙂
  Asagidaki sorulara cevap verebilirseniz yardimci olmaya calisayim:

  1- Siz en erken ne zaman baslayabilirsiniz? Bazi okullar sadece sonbaharda alim yaparken bazilari "rolling admissions" yapabiliyor. Yani senenin herhangi bir noktasinda basvurup bir sonraki donem girebiliyorsunuz. (Ekime kadar basvurup bahar donemine yetismek gibi).

  2- COK farkli seyler isteyebilirler. Amac MBA ise genelde standart bir paket hazirlamaniz istenir:

  • simdiye kadar aldiginiz TUM transkriptler (ogrenci kopyasi degil, resmi kopya olacak. basvuru esnasinda genellikle arkali onlu taramanizi istiyorlar). Transkriptler Ingilizce degilse noterli tercume ettirilecek. Kabul almaniz durumunda kapali zarfta resmi kopyalar tercumeleri ile birlikte okula teslim edilecek.
  • referans mektubu: ortalama 3 adet. Profesyonel bir dereceye basvurdugunuz icin is deneyiminiz varsa profesyonel referanslar daha kiymetli olabilir.
  • niyet mektubu: sizi MBA yapmaya iten sebepler ve bu derece ile ne yapacaginiz hususunu tartistiginiz bir mektup. Cok uzun olmamali. Okul hususi olarak sinir vermediyse (2 sayfa/800 kelime vs.) 2 sayfayi gecmemek isabetli olabilir. Sonucta doktoraya basvurmuyorsunuz.
  • TOEFL ve GRE/GMAT sonuclari. GRE/GMAT konusunda hangisine girdiginiz cok farketmez, ancak GMAT isletme fakultelerine has bir sinavdir. Iyi bir okula girmek istiyorsaniz 800 uzerinden 750 ve uzeri hedeflemeniz (ya da 90th percentile kaca denk geliyorsa) isabetli olur.
  • online basvuru formu ve basvuru ucreti: $60-$120 arasi degisiklik gosterebilir.

  3- Green Card sahibi olarak basvuracaksaniz FAFSA'ya basvurabilirsiniz ancak bunun bir cesit kredi oldugunu ve isletme fakultelerinin cok pahali oldugunu unutmayin. Ciktiginizda ogrenci borcunuzu amorti etmeniz birkac yil surebilir. Taninmis okullar ogrencilerine master seviyesinde de fund verebiliyorlar. Borctan belinizin bukulmemesi acisindan ilk olarak basvuracaginiz bolum ogrencilere karsiliksiz yardim yapiyor mu, ya da okul capinda basvurabileceginiz burs var mi bunlara bakmak iyi bir secenek olacaktir.

  Tum bunlarla birlikte Amerika'daki MBA profilinin Turkiye'den cok farkli oldugunu hatirlatmak isterim. Turkiye'deki cogu master programi tezliyken buradakiler tezsiz profesyonel programlardir. Bolumde harikalar yaratacaginizin sinyallerini guclu bir sekilde vermiyorsaniz, okul ne kadar duyulmussa kabul orani o kadar zor olacaktir. Zira MBA programlari is deneyimine oldukca onem verirler. Daha saglikli referans icin ilgilendiginiz okullardaki ilgili bolumlerin 'class profile' larini aratin. Size belirli bir seneye ait ortalama profili vereceklerdir. Bir ornek vereyim: https://fisher.osu.edu/graduate/ftmba/admissions/class-profile

  Sevgiler.


 • ⭐⭐⭐⭐⭐ • Arkadaşlar selam,
  bir kitap ile alakalı bir şey soracağım. Anadolu Liselerinin anadolu lisesi olduğu zamanlarda bizim İngilizce hocamız bize bir kitap aldırtmıştı ve İnglizce'yi ondan öğrendim diyebilirim. Kitabın adı "Proficiency in English, Hacettepe TAŞ yayınları". Lakin geçen zamanla kitap tedavülden kaldırılmış. birçok sahaf gezdim bulamadım, sizlerden bunu elinde bulunduran temiz olarak olan var mıdır?

  Teşekkürler,
  Cihangir K. • This post is deleted!


 • @hosgeldin stoklarında yok diyor...internette var olan sitelerin hiçbirinde yok var gözükmesine rağmen... • @cihangir-karabagci burada olan biri çıkmazsa nette bulunuyor hacettepe taş olarak, alabilirsiniz, hatta 1983 basım tarihiymiş, bilginize.(sahafların kitap sattığı bir site, reklam yasağı var mı bilmediğimden yazmadım adını) • @aysegul özelden sayfanın linkini atar mısınız rica etsem.. • @cihangir-karabagci gönderdim, inşallah işinizi görür.

 • @hosgeldin çok teşekkür ediyorum, lakin ürünü sepete alıp sipariş geçtikten sonra ürünün basım evi tarafından tedavülden kaldırıldığı mesajı geliyor. yani sahaflar dışında bir yerde yok anladığım kadarıyla. Nadirkitap diye bir sahaf portalında sipariş geçtim bakalım elime geçer umarım. • @cihangir-karabagci Nadir yayınevini bende görmüştüm ama tutarı çok düşük olduğu için güvenilir gelmedi. Belki 2.el olduğundandır. Bu kitabı 1,5 sene önce DR den alıp bir arkadaşıma göndermiştim. Her yer de vardı... çıktığımda özellikle bakıcam yine.. şaşkınım 🙂 • @hosgeldin inan bulursanız haber eder misiniz, kesinlike almak istiyorum. D&R'da sorduracağım şimdi, çok teşekkürler. • Merhaba iki kızım okul çağına girecek 2014 ve 2016 doğumlular amerikada gidince nasıl bir süreçle karşılaşacaz yani hangi okula nereye başvuracaz eğitimleri aşamasında sürekli İngilizce mi olacak adaptasyon süreci açısından soruyorum


 • ⭐⭐⭐⭐⭐

  @ismailcanbolat Amerika'daki Eğitim Sistemi - Genel Bakış içinde söyledi:

  Merhaba iki kızım okul çağına girecek 2014 ve 2016 doğumlular amerikada gidince nasıl bir süreçle karşılaşacaz yani hangi okula nereye başvuracaz eğitimleri aşamasında sürekli İngilizce mi olacak adaptasyon süreci açısından soruyorum

  Sizin konulariniz su bolumde:
  https://yesilkartforum.com/forum/category/116/k-12-ve-lise-eğitimi

  Iki cocugunuza da basarilar. • Arkadaşlar merhaba dün bir kitap okurken öğrendiğim bilgiyi paylaşmak isterim.
  Kitapta linki bulunan organizasyonun gelir düzeyi düşük çocuklar için katkı sağladığı yazıyordu.Yeni göçmenler için uygun olabileceğini düşündüğüm için paylaşıyorum.
  https://www.kipp.org/ • Merhaba,
  Turkiyede olupta Amerikada eğitim ile ilgili bilgi almak isteyenler için İstanbulda ücretsiz bir seminer olacak. Asagidaki link üzerinden sadece kayıt yapılması yeterli. Semineri veren kişi LA de yasayan bir arkadaşımız, senelerdir Amerikada . @crazycells başka bir alanda da paylaşmak gerekir mi , sonuçta yeşil kart alanların da Amerikaya gelmeden en azından universite bazında okul seçmelerinde yardımcı olabilecek bir seminer. Daha sonrasında arzu eden olursa danışmanlık hizmeti veriyorlar ucreti mukabil karşılığında. İlgilenenlere 🙂
  https://www.eventbrite.com/e/yurtdsndaki-secici-okullar-sizden-ne-bekliyorlar-registration-66342529291?fbclid=IwAR2HimMsIGq1W1JdE8knYr4y-o1SywbrqxrQ2dd6N0yqXU6V7F-qrdPYCJU


 • ⭐⭐⭐⭐⭐

  @cnpist daha gorunur olsun diye ilan/duyuru kisminda da ayri bir baslik acabiliriz sayin @cnpist

  https://yesilkartforum.com/forum/category/111/i̇lan-ve-duyuru • @crazycells tamamdır. bayram sonu açayım, daha cok kişinin dikkatini çekeyim 🙂


Log in to reply
 

Benzer Başlıklar

 • 6
 • 35
 • 1
 • 104

58
Online

7.6k
Users

2.3k
Topics

125.6k
Posts

| | | |

Powered by NodeBB