Bu dergi goc krizi, goc edenin yasadigi evreyi falan filan bilimsel bir sekilde acikliyor cok faydali buldum

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/403542