@crazycells biz evrakları posta yoluyla göndermiştik, çek dahil. bunu yapmak zorunda mıyız? Yapmasak olur mu?