Üyelik oluşturma ve foruma giriş konusunda sorun yaşayan üyelerimiz forum@yesilkartforum.com adresine email gönderebilirler!
6 Şubat 2023 Depremzedelerine yardımda bulunmak isteyenler AHBAP Derneği'ne bağış yapabilirler.
Ankara ABD Konsolosluğu'nda mülakata girecek Green Card Çekiliş Talihlileri şu iletideki önemli uyarıyı incelemeliler!

Amerikada yasarken Turkiye saglik sigortasini devam ettirmek


 • Türk sosyal güvenlik sisteminde zorunlu (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı) sigortalılığın yanı sıra isteğe bağlı olarak da sigortalı olunabilmektedir.

  Kişinin talebine bağlı olma özelliğinden dolayı, SGK isteğe bağlı sigortalılığı Bireysel Emeklilik Sistemine (BES) benzerlik göstermektedir. Ancak, bu iki sistem birbirinin alternatifi değil, tamamlayıcısı niteliğindedir.

  Hiçbir sosyal güvencesi olmayan kişiler, sosyal güvenliklerini sağlamak amacıyla SGK isteğe bağlı sigortalılığına prim ödeyebilmektedir.

  Bu anlamda, 5510 sayılı Kanuna göre isteğe bağlı sigortalılık, kişilerin isteğe bağlı olarak prim ödemek suretiyle emeklilik (uzun vadeli sigorta kolları) ve genel sağlık sigortasına tabi olmalarını sağlayan sigorta türüdür.
  İsteğe bağlı sigortalılık için hangi şartlar aranıyor?

  Türkiye’de ikamet etmek
  18 yaşını doldurmuş olmak
  Zorunlu sigortalı (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı) olarak çalışmamak
  Kendi sigortalılığı nedeniyle aylık bağlanmamış olmak
  İsteğe bağlı sigortalılık için SGK’ya başvuruda bulunmak
  Gerekmektedir.

  Yukarıda belirtilen şartları yerine getirenler daha önce sigortalılık başlangıcı ve prim ödemesi olmasa dahi isteğe bağlı sigortalı olabilmektedir.

  Kimler isteğe bağlı sigortalı olabilir?

  İsteğe bağlı sigortalı olmaya ilişkin şartları taşıyanlardan;

  Zorunlu sigortalı olmayı gerektirecek şekilde çalışmayan veya sigortalı olarak çalışmakla birlikte ay içerisinde 30 günden az çalışan ya da tam gün çalışmayanlar
  Kendi sigortalılıkları nedeniyle aylık bağlanmamış olanlar,
  Uluslararası sosyal güvenlik sözleşmesi hükümleri kapsamında Fransa, İngiltere, İsveç ve İsviçre’de ikamet edenler ya da çalışanlar,
  İsteğe bağlı sigortalı olmak için talepte bulunanlardan Türkiye’de ikamet etmekte iken sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelerde bulunan, çalışan veya ikametini sonradan sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkeye taşıyan Türk vatandaşları,
  193 sayılı Kanunun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendinde belirtilen işleri yapan (vergiden muaf) kadın sigortalılar,
  Ceza infaz kurumları ile tutukevlerinin tesis atölye ve benzeri ünitelerinde çalıştırılan hükümlü ve tutuklular,
  Aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler, meslek liselerinde okumakta iken veya yüksek öğrenimleri sırasında zorunlu staja tabi tutulan öğrenciler,
  İŞKUR tarafından düzenlenen meslek edindirme ve geliştirme kurslarına katılan kursiyerler,
  Ülkemiz ile sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçileri,
  Kamu idarelerinde çalışmakta iken iş sözleşmesi askıda kalanlar,
  İşsizlik ödeneği almakta olanlar,
  İş sözleşmesi sona ermemiş olmakla beraber grev, ücretsiz izin ve işçinin mevsim ya da kampanya sonu bıraktığı işine yeni mevsim ya da kampanyada devam edecek olması nedeniyle iş sözleşmesi askıda kalanlar,
  2008 yılı Ekim ayı başından sonra 5434 sayılı Kanunun 12 nci maddesi uyarınca isteğe bağlı iştirakçilik şartlarını taşımayanlar,
  Harp malulleri, 3713 ve 2330 sayılı kanunlara göre vazife malullüğü aylığı bağlanmış maluller,
  talep etmeleri halinde isteğe bağlı sigortalı olabilirler.

  İsteğe bağlı sigortalılığa nasıl başvuru yapılabilir?

  İsteğe bağlı sigortalı olmak isteyenlerin e-Devlet üzerinden veya “İsteğe Bağlı Sigorta Giriş Bildirgesini” doldurarak bizzat veya posta yoluyla SGK’ya başvurmaları gerekmektedir.

  Ülkemiz ile sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçileri bu kapsamdaki sigortalılıkları devam ettiği sürece isteğe bağlı sigortalı olabileceklerinden, bu sigortalıların başvuru ve takip işlemleri sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelerde iş üstlenen işverenin işyeri sicil dosyasının işlem gördüğü SGK Müdürlüklerinde yapılmaktadır.

  Ceza infaz kurumları ile tutukevlerinde bulunanlardan isteğe bağlı sigortalı olmak isteyenlerin talepleri ise mahkemece tayin edilen vasileri tarafından yapılmaktadır.

  Yurtdışında bulunanlar isteğe bağlı sigortalı olabilir mi?

  Kural olarak isteğe bağlı sigortalı olabilmek için, “Türkiye’de ikamet etme” şartı aranmaktadır. SGK bununla ilgili kontrolü de Kimlik Paylaşım Sistemindeki ikamet adresini esas alarak yapmaktadır.

  Dolayısıyla, isteğe bağlı sigortalı olmak isteyen kişilerin Türkiye’de ikamet adresi yoksa isteğe bağlı sigortalılığı kabul edilmemektedir.

  Ancak, bu genel kuralın bazı istisnaları vardır.

  Buna göre, 5510 sayılı Kanunun 5/g maddesi uyarınca Ülkemiz ile uluslararası sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelerde iş üstlenen işverenlerce yurt dışındaki işyerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçileri ile uluslararası sosyal güvenlik sözleşmelerinden dolayı yurtdışından da ülkemizde isteğe bağlı sigortaya devam etme hakkı olanlar için Türkiye’de ikamet şartı aranmamaktadır.

  Yine, Türkiye’de ikamet etmekte iken sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelerde bulunan Türk vatandaşlarından, isteğe bağlı sigortalı olmak için talepte bulunanların yurt dışına çıkmadan önce Türkiye’de ikamet ettiklerinin Kimlik Paylaşım Sisteminden (KPS) tespit edilmesi halinde sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkede bulunsalar veya daha sonradan ikametini taşısalar bile isteğe bağlı sigortalı olabilmektedirler.

  Ülkemiz ile diğer ülkeler arasında imzalanan ikili sosyal güvenlik sözleşmeleri Anayasanın 90’ıncı maddesine göre milletlerarası antlaşma niteliğinde olduğundan, milletlerarası antlaşmalarla ülkemiz kanunlarının aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası antlaşma hükümleri esas alınmaktadır.

  Bu çerçevede, Ülkemizle imzalanmış ikili sosyal güvenlik sözleşmelerine göre Fransa, İngiltere, İsveç ve İsviçre’de bulunanlar ile bu ülkelerde sigortalı olanlardan Türkiye’de ikamet etme şartı aranmaksızın isteğe bağlı sigortalı olma şartlarını yerine getirenler ülkemizde isteğe bağlı sigortaya prim ödeyebilmektedirler.


 • @redsat2000 bu bilgiler icin kaynak gosterebilir misiniz? tesekkurler.


 • @hasbelkader Dünya Gazetesi Sosyal Güvenlik konusunda Direktörüne ait bir makale . Ben herhangi bir şey eklemeden paylaştım. Google da araştırırken buldum.


 • @redsat2000, içinde söyledi: Amerikada yasarken Turkiye saglik sigortasini devam ettirmek

  @hasbelkader Dünya Gazetesi Sosyal Güvenlik konusunda Direktörüne ait bir makale . Ben herhangi bir şey eklemeden paylaştım. Google da araştırırken buldum.

  Umarim buradayken istege bagli yatirmamizda sorun cikarmazlar. Cok tesekkurler.


 • Arkadaşlar merhaba herkese. 2023 talihlisiyim, ilk girişimizi Ocak ayında yaptık ve SSN'ler ile GC'lerimizi aldık. Şimdi kısmetse Haziran gibi temelli gitme niyetindeyiz. Sormak istediğim konu şu; Ben 15 yıldır bir telekomünikasyon firmasında çalışıyorum. Toplamda 5500 günü geçmiş bir prim günüm var. Ama her şeyden önemlisi şirket benefiti olarak çok kıymetli ve full coverage sağlık sigortalarımız var benim ve ailemin.

  Aslında ben şu anda emekli olma şartlarıma baktığımda önümdeki iki seçenekten (1- 7000 gün,60 yaş, 2- 4500 gün,60 yaş,25 yıl sigortalılık süresi) ikincisini prim günü olarak yakalamış durumdayım ve 60 yaşını bekleyeceğim emeklilik hakkı için. Lakin yine de bu kadar getirmişken 7000 günü de yakalayayım 60'a kadar diyorum. Çalıştığım şirket benimle devam etmek istiyor Amerika'da olsam bile. İşim gereği haftada 2-3 gün belli süreli danışmanlık vererek yani kendimi yormadan işimi götürebilirim, ki onlar da bunu seve seve kabul ediyorlar, hatta onlar teklif ediyorlar.

  Ben Amerika'da iken kendi şirketimde de bordrolu olarak çalışmaya devam edebilir miyim? Bunu başarabilirsem özel sağlık sigortalarımız da yapılmış olacağından en azından Allah göstermesin ters bir durumda Türkiye'de operasyon geçirebilirim, tedavi olabilirim. Bir arkadaşım TR'de iyi bir firmada çalışıyor, kendisini şirket Amerika'ya gönderdi ve 1 senedir orada. Ama TR bordrolu ve maaşı TR hesabına yatıyor. Adresini de taşıdı hatta, Amerika adresi oldu ikametgahı. Ve bordrolu olarak TR'ye kendi şirketine çalışmaya devam ediyor. TR maaş + harcırah şeklinde. Sigortası vs. de yapılıyor.

  Ben de buradan hareketle benzer bir hamle ile TR'deki şirketimde bordrolu olarak çalışmaya devam etsem, hem TR'de hem ABD'de iki adresim olsa (6 ay oradaki evinde, 6 ay buradaki evinde yaşayan büyüklerim de var misal, iki ülkede de evleri var), hem SGK primlerim yatar, hem özel sağlık sigortam olur, parası pulu önemli değil, ben o sırada Amerika'da zaten çalışırım, bu iş TR tarafına max. haftada 2-3 gün gece saatlerinde 2'şer 3'er saat danışmanlık olur. Bunun bir imkanı, oluru ya da engeli var mıdır?

  Çok teşekkür ederim şimdiden cevaplarınız için.

 • ⭐⭐⭐

  @salsalonia evet ABD’deyken remote olarak çalışabilirsiniz 6 ay ABD 6 ay Türkiye’de yasamanız vatandaşlık sürecinde ortaya çıkarsa durumunuz şüpheli bulunup başvurunuz reddedilebilir bilginize. Türkiye’den elde ettiğiniz bütün geliride vergilendirmeniz gerekir. Önceki iletilerde yazılmış ABD’de ikametiniz varken TRde sigortanızın böyle ödenmesi tespiti halinde ileride sorun çıkarabilir


 • @waterman Yanlış anladınız beni aslında. Ben 6 ay orada 6 ay burada kalacağım demedim, 6 ay orada 6 ay burada yaşayan insanlar gibi çift ikamet gösterme şansım olmuyor mu demeye çalıştım. Ben TR'deki şirketime bordrolu olarak danışmanlık desteği vermenin yolundayım. Yoksa Amerika'da yaşayacağım, düzenimi orada kuracağım, orada iş yapacağım, işe gireceğim ama TR'de de uzaktan çalışma yöntemiyle mevcut şirketime destek vermek ve bordrolu olduğum için SGK primlerimi yatırmaya devam etmek ve özel sağlık sigortası hakkından yararlanmak istiyorum. Bunun bir yolu var mı diye araştırıyorum. Çok teşekkür ederim bu arada ilginize.


 • @salsalonia

  Çift ikamet göstermek mümkün değildir Medeni kanunda da yer alır ki bir kişinin aynı zamanda birden fazla ikametgahı olamaz . Riskli bir durum olup fiilen ABD de yaşarken TR de yaşıyormuş gibi TR de adres gösterebilirsiniz (ABD de yaşadığınızı bildirmeyeceksiniz) ama bu şekilde riskli olup SGK farkına vardığında sıkıntıya düşersiniz. Belki SGK prim öderken farkına varmasa da özellikle emeklilik zamanı geldiğinizde talepte bulunduğunuzda bunun araştırmasını yapması durumunda sıkıntıya düşmeniz muhtemel . Arkadaşınızın durumu ile sizin durumunuz farklı Siz greencard ile yerleşme amacı ile gidiyorsunuz ama arkadaşınız Türkiye'de mukim olan bir firmanın çalışanı olarak o firmanın ABD deki işlerini yürütmesi amacıyla gidiyor ve ona göre vize oturum izni vs. alıyor . Arada ince bir fark var. Ha elbette siz nasıl giderseniz gidin ABD den firmanıza hizmet verip ücrert elde edebilirsiniz firmanız maaşınızı öder verginizi keser TR ye öder sizin TR ye başkaca beyan yükümlülüğünüz olmaz . Ama bir firmanın yurt dışına çalışanını gönderip (çalışan ikametgahını oraya alsın almasın) o çalışana maaş vermesi ile firmanın yabancı ülkede yerleşik kişiden hizmet alıp karşılığında maaş ödemesi farklı durumlardır.


 • @Duygu-0 Çok teşekkürler Duygu hanım. Peki benim Amerika'ya yerleştiğim ve ikametgahımı taşıdığım ve Amerika'da iş yaptığım durumda, TR'de şirketimde yine de bordrolu çalışma şansım var mıdır? İkametgahım Amerika ama uzaktan çalışma sözleşmesiyle buradan yine bordrolu çalışma durumu. SGK yatacak, özel sigortam yapılacak TR sınırları için. Bu mümkün mü pratikte?


 • @salsalonia 1-Vergisel açıdan kanunen herhangi bir engel yoktur. Firma, geliriniz üzerinden vergi stopajlarınızı gerçekleştireceğinden bu gelirle ilgili Türkiye'de ayrıca beyanname verme yükümlülüğünüz bulunmaz .

  2-TR'de Mesleğim vergi hukuku-muhasebe üzerine olup Sosyal güvenlik primleri açısından kesin ve net konuşamam ama bende yaklaşık 3600 prim günü olan ve araştırmış hatta sizinle aynı durumda biri olarak diyebileceğim Bu başlığın birinci sayfasında gerekli açıklamaları yapmışlar SGK primleri yönünden bana göre en mantıklısı yurtdışı borçlanma gibi geliyor .

  Konu ile iligli yeni tarihli bir haber

  Yine diyeceğim arkadaşınız bahsettiğim gibi ikametgahını abd ye almış olmasına rağmen kendisi Gelir vergisi kanunu madde 3/2 bendinde yer alan tanıma girdiğinden ve bu kapsamda vize oturum izni aldığından durumu sizinki ile farklı olacak .


 • @Duygu-0 Tekrardan çok teşekkürler. Benim 5600 gün civarım var. 4500 gün ile emeklilik şartını sağlıyor olacağım artık en kötü ihtimalle hiç ödeme bile yapmasam. Ya da 56 yaşımda gelip bir 4 sene çalışırım bir yerde eşin dostun yanında, 7000 günü tamamlarım. Benim buradaki hesabım özel sağlık sigortasından da faydalanırız diye düşünmekti TR sınırları içerisinde. Sağlık olsun artık ne diyelim 🙂 Son bir soru; Amerika'ya gittiğimizde adresimi ben taşımasam eşim ve çocuğum taşısa bu ne dezavantaj sağlar bana? İş bulup çalışamaz mıyım, ya da ehliyet alamaz mıyım, banka hesabı açamaz mıyım? Tekrardan teşekkürler. American Dream iyi gelsin hepimize.


 • @salsalonia, içinde söyledi: Amerikada yasarken Turkiye saglik sigortasini devam ettirmek

  @Duygu-0 Tekrardan çok teşekkürler. Benim 5600 gün civarım var. 4500 gün ile emeklilik şartını sağlıyor olacağım artık en kötü ihtimalle hiç ödeme bile yapmasam. Ya da 56 yaşımda gelip bir 4 sene çalışırım bir yerde eşin dostun yanında, 7000 günü tamamlarım. Benim buradaki hesabım özel sağlık sigortasından da faydalanırız diye düşünmekti TR sınırları içerisinde. Sağlık olsun artık ne diyelim 🙂 Son bir soru; Amerika'ya gittiğimizde adresimi ben taşımasam eşim ve çocuğum taşısa bu ne dezavantaj sağlar bana? İş bulup çalışamaz mıyım, ya da ehliyet alamaz mıyım, banka hesabı açamaz mıyım? Tekrardan teşekkürler. American Dream iyi gelsin hepimize.

  Amerika’ya adresinizi taşıyıp taşımamanızın Amerika’da yapacaklarınızla bir alakası yok. Herşeyi yapabilirsiniz. Ben taşıyana kadar GSS prim borcu birikmişti mesela Türkiye’de. Adresimi ABD’ye taşıyınca, GSS borcu yazmayı durdurdular.


 • Merhaba,

  Benim annem ve babam Amerikaya taşınıyor yanıma. Babam engelli emeklilik maaşı alıyor buna rağmen ikametini Amerikaya alırsa senede bir kere Türkiye ye gidip muayene olup ilaç alamaz mı? Engelli maaşı almasına rağmen Türkiye de ikamet etmiyor diye sağlık sigortası iptal mi olur?


 • @simaysimon emeklilik hakkini Turkiyede iken kazandigi icin ikamet degistirse bile, kazanilmis haklardan dolayi bir kaybi olmayacaktir.


 • @Duygu-0
  Merhaba, benim de bir sorum olacaktı.
  Ben Turkiyede yıllarca Bagkurluydum sonra evlenip cocuk vs derken artık Sgkli olarak çalısmaya başladım.
  Simdi Eyt icin şartları dolduruyorum aslında ama Sgkdan emekli olmak istediğim icin Sgk bana sunu söylüyor; Madem sgkdan emekli olmak istiyorsun o zaman sgk hizmetinin 3.5 yılı tamamlaması lazım.
  Dogum borçlanması yapamazsın, istese bağlı ödeyemezsin, direk sgk li olarak calisman lazım diyor.
  Benim de bunun icin o zaman 10 ay eksiğim kalıyor ki 3.5 yıl tamamlanmış olsun.
  Ben de simdi Amerikada yasiyorum ve adresimde burada. Simdi emekli olabilmek icin nasıl sgkli olarak ise giriş yapıp gunumu tamamlaya bilirim ?
  Kardeşim benim şirketimde alacak verecek hesaplarımı tut sen gittin hesaplar karisti bana yine destek ol diyor ben de bunu resmi olarak o zaman yapayım istiyorum.
  Hem kardeşimin isini yapmış olurum hem de kalan primimi tamamlamış olurum diye ama Turkiye`ye gitmeden ikametim burada nasıl işe giriş bildirgesi düzenleyeceğiz orada vs vs gibi sorularım var.
  Yardimci olabilecek kimseler varsa çok sevinirim.
  Teşekkür ederim

 • ⭐⭐⭐⭐⭐

  @BelmaSarvan ilk adresin Amerika mı yoksa Türkiye mi e devletten kontrol eder misin ilk adres amerika bile olsa ikinci adresini muhakkak Türkiye yaptırırsan hiçbir sorun kalmaz


 • @ayvalik10 ben emekli olmadan once SGKya gittim, yurtdisina yerlesiyorum ama emeklilik icin sadece yasi bekliyorum, nasil olacak demistim. Onlarda siz yurtdisi ikamet eden biri degil, yurt icinde calismis ve haklarinizi buradan elde etmis birisi oldugunuz icin sorun degil dediler, sonra eytden yararlandim ve emekli oldum. Orada dedikleri yurtdisi borclanmasi yaparak emekli olanlarin bir takim haklardan yararlanamadiklari. Yukaridaki durumda ikamet TR olmali mi acaba, siz daha iyi bilirsiniz tabi, aklima gelince yazayim dedim.

 • ⭐⭐⭐⭐⭐

  @cnpist aşağıdaki linke girip orada hem amerika hem de türkiye adresleri gözüküyor mu


 • @ayvalik10 sadece ABD adresim var .

 • ⭐⭐⭐⭐⭐

  @cnpist tamam işte en yakın konsolosluğa gidiyorsun adres beyan formu var. Türkiye de ki adresi ikinci adres olarak gösterdiğin zaman sen hem türkiye hem de amerika da adresin olduğu için hiçbir şekilde sıkıntı yaşamazsın. Eğer ikinci adres sorun olursa ozaman ikinci adresi yazlık olarak kayıt edebiliyorsun


Benzer Başlıklar

 • 4
 • 9
 • 1
 • 2
Forum kurallarına uymayan veya forum düzenine aykırı davranan üyeler uyarılmadan forumdan çıkarılabilirler. Özellikle gereksiz yeni başlık oluşturacakların dikkatine!

51
Online

34.8k
Users

5.3k
Topics

387.5k
Posts


| | | |

Powered by NodeBB | Copyright © 2023 Yesilkart Forum