Üyelik oluşturma ve foruma giriş konusunda sorun yaşayan üyelerimiz [email protected] adresine email gönderebilirler!

 • alt metni

  MALTA
  BAŞKENT Valletta
  KONUŞULAN DİLLER Maltaca, İngilizce
  NÜFUSU 432,089 2018 yılı (tahmini)
  PARA BİRİMİ Euro (€) (EUR)
  VİZESİZ ÜLKELER 162 Ülke listesi için tıklayın
  Malta Konsolosluğu Resmi Web Sitesi: foreignaffairs.gov.mt
  Alttaki bilgiler Malta Fahri Konsolosluklarının ve Malta Konsolosluğu temsilciliklerinin resmi web sitesinden elde edilmiştir.http://www.maltakonsoloslugu.com

  Diğer başlıklar için ilgili linklere tıklayınız.
  Malta Vizesi
  Malta Turistik Vize
  Malta Ticari Vize
  Malta Aile Ziyareti Vizesi
  Malta Vize Basvuru Formu
  Ankara Büyükelçiliği
  İstanbul Başkonsoloslugu
  İzmir Fahri Konsolosluğu
  İzmit Fahri Konsolosluğu
  Vize Reddi
  Malta Oturum ve Çalışma İzni
  Türkiye'de Oturum ve Çalışma İzni

  Malta-Yaşam-Masrafları
  Malta Dil Okulu 2019 Fiyat Listesi
  Malta Dil Okulları Başvuru Süreci
  Malta Dil Okullari Konaklamasi

  Malta Vatandaşlığı

  Malta 2004 yılında Avrupa Birliği üyeliğine geçmiş; 2007’de de Schengen Anlaşması kapsamında Schengen Bölgesi’ne dahil olmuştur. Malta iklimi, güvenli ortamı, İngilizce konuşan nüfusu, ekonomik yaşam koşulları, avantajlı vergi rejimi ile vatandaşı olan kişilere çok çeşitli avantajlar sunmaktadır. Doğu Avrupa’daki işgücü piyasasına yönelecek potansiyel finansal güç karşısında endişe duyan bazı Schengen ülkeleri sermayeye dayalı vatandaşlık şartnameleri geliştirilmiştir. Malta da bu ülkelerden biridir. Malta Vatandaşlık Programı (MVP) gerekli koşulları karşılayan başvuru sahipleri ve ailelerine Malta Vatandaşlık hakkının en hızlı yolunu açmıştır. Bu programdan faydalanmak isteyen yabancı ülke başvuru sahiplerine Malta’ya belirli bir düzeyde yatırım yapma temel koşulu getirilmiştir. Yatırım karşılığında alınan vatandaşlığın hukuki temeli, Malta vatandaşlık Kanunu’nun 188. Bölümünün 10(9)(b) maddesine göre başvuru sürecini başarıyla tamamlayan adaylar kendileri ve aileleri adına vatandaşlık sertifikası almaya hak kazanırlar.

  Malta Vatandaşlığını kazanmanın ilk adımı daimi oturum iznini elde etmektir;
  Malta yatırım yoluyla vatandaşlık programına bağlı olarak elde edilen daimi oturum izninden sonra vatandaşlığın yolu açılmaktadır. Yatırım yoluyla Malta daimi oturum iznini elde eden kişi tüm Malta ve Avrupa Birliği vatandaşlarıyla eşit hak ve özgürlüklere sahip olmakta; Schengen Bölgesi’nde serbest dolaşım hakkını elde etmektedir. Malta’da çeşitli gerekçelerle üç aydan uzun ikamet edecek tüm AB/AEA ve üçüncü ülke vatandaşlarının Malta Göçmenlik ve Vatandaşlık Ofisi’nden izin alması gerekmektedir. Bu izin özel esaslara göre verilmektedir. Malta oturum izni kişinin adada ikamet edeceği süreye göre verilmektedir. Malta oturum izni başvuru sahibinin adada fiziksel olarak altı ay veya daha uzun bir süredir ikamet ediyor olması gerekmektedir. Malta’da oturum iznine sahip olan kişilerde herhangi bir asgari mülkiyet sahipliği aranmaz, fakat bazı durumlarda Taşınmaz Mülkiyet Edinme (TME) iznine gerek duyulmaktadır.

  Malta oturum izni için şartlar;
  Oturum izni başvurusunda bulunan kişinin AB/AEA vatandaşı veya üçüncü ülke vatandaşı olmasına göre değişmektedir. Ancak tüm dünya ülkeleri oturum izni ve sonrasında Malta vatandaşlığına sahip olmak için temel kriter ekonomik açıdan kendine yeterliliktir. Malta vatandaşlığı talebinde bulunan başvuru sahibi finansal anlamda Malta hükümetinden herhangi bir maddi destek almadan kendi hayatlarını idame ettirebilecek olanaklara ve gelire sahip olmalıdır.

  Malta oturum izni talebinde bulunacak AB/AEA ve üçüncü ülke vatandaşları için temel şart;
  Malta’da düzenli gelir getiren bir işte çalışıyor olmaktır. Vatandaşlık başvurusunda önce Malta oturum iznine sahip bireyin fiziksel bir engeli yoksa çalışan sıfatına haiz olması gereklidir. Çalışan sıfatına haiz olmadan uzun süreli oturum iznine sahip olmayı sağlayan tek durum öğrenci olmaktır. Malta’daki tüm özel okullarda, kolejlerde veya üniversitede eğitim gören yabancı öğrencilere en az eğitim gördükleri süreyi kapsayan oturma izni verilmektedir.

  Eğer öğrenci reşit değilse öğrencinin sponsoru olan yasal vasisi de refakat etmek için Malta oturum izni başvurusunda bulunabilir. Bu kişiler uzun süreli Malta oturum izni için istikrarlı ve düzenli bir gelire sahip olduklarını ve ülke koşullarında zorlanmadan yaşayabilecek, okul ve konaklama masraflarını karşılayabilecek düzenli bir gelire sahip olduklarını gelir döküm belgeleriyle kanıtlamak durumundadırlar. AB/AEA vatandaşlarının aile üyelerine de öğrenim görecek kişiye eşlik etme hakkı verilir. Öğrenim göreme ve çalışma amaçlı Malta’da resmi olarak ikamet eden AB/AEA vatandaşları ve aile bireyleri, Malta’da yasal olarak kesintisiz olarak beş yıl yaşadıktan sonra daimi ikamet için başvuruda bulunabilirler. Bu kesintisiz periyot başvuru sahiplerinin yılda altı aydan fazla Malta sınırları dışında kalmamalarını gerektirmektedir. Bu beş yıllık süre boyunca Malta’da ikamet eden yabancı ülke vatandaşları Malta’da çalışıyor ve/veya eğitim görüyorsa finansal olarak kendilerine yeterli olmaları gerekmektedir.

  AB/AEA vatandaşı olmayan ülke vatandaşları için daimi oturum izni prosedüründe bazı farklılıklar bulunmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının Malta’da çalışabilmesi için ilk olarak çalışma izinlerinin olması gerekmektedir. Malta’da finansal hizmetler ve bilgi teknolojisi alanında istihdam açığı vardır, bu alanlarda kendilerini yetiştirmiş ülke vatandaşlarının Malta daimi oturum izni almaları daha kolay olabilir. Serbest meslek statüsünde Malta’da çalışacak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının çalışma izninin verilmesinden sonraki 6 ay içinde Malta’da en az 100.000 Euro tutarında sermaye yatırımı yapmaları gerekmektedir. Sermaye harcaması, uygulama ile birlikte sunulan iş planında belirtildiği şekliyle, yalnızca iş amaçlı kullanılan sabit (taşınmaz) varlıklardan oluşmalıdır. Kira sözleşmeleri geçerli değildir. Benzer şekilde, maaşlar ve yasal ücretler gibi masraflar da minimum yatırım mahiyetinde yatırım yapılan 100.000 Euro’dan karşılanamaz.

  Malta’da iş kuran yabancı ülke vatandaşı;
  İşin kuruluşunu takip eden sekiz ay içinde en az üç AB/İsviçre veya Malta vatandaşını işe alma garantisi vermelidir. AB/İsviçre/Malta vatandaşlarının projenin bir parçası olacağı taahhütünü veren şirket yetkilisinin daimi oturum izni talebinin değerlendirmesinde pozitif bir faktör olabilir.

  Malta’da şube açmak isteyen;
  Bir Türk firmasının en az üç yıl önce kurulmuş olması Malta’da daimi oturum izni talep eden kişiye avantaj sağlar. Bu çerçevede Malta’da istihdam sağlayacak şirket yetkilisinin aşağıdaki kriterlerden en az birini karşılaması gerekmektedir:

  • Çalışma izninin verilmesini takip eden iki yıl boyunca paraya çevrilemeyen ve üçüncü bir şahsa devredilemeyen en az 100.000 Euro değerinde tamamı ödenmiş hisse sermayesi
  • Yalnızca şirket tarafından kullanılacak en az 100.000 Euro değerinde bir sermaye harcaması, kira sözleşmesi kabul edilmemektedir. Bu harcama sabit, taşınmaz varlıklardan oluşmalıdır.
  • Şirket Malta Enterprise tarafından resmi olarak onaylanan ve ETC (İstihdam ve Eğitim Kurumu) bildirimi yapan bir projeyi kapsaması.

  Üçüncü ülke vatandaşları için
  Daimi oturum izni Malta’da yasal olarak kesintisiz beş yıl boyunca ikamet etmiş olan kişilere verilmektedir. Bu kişiler söz konusu beş yıl içinde herhangi bir yılda Malta’dan tek seferde altı ay boyunca ayrılmamış olması ve bu beş yıllık dönem içinde Malta’da toplamda on aydan uzun süre ayrı kalmamış olma şartı aranmaktadır.

  Kendisine Malta dışında başka bir AB üyesi devlet tarafından uzun süreli oturum izni verilmiş T.C. vatandaşı Malta’da bir çalışma iznine sahip olmak şartıyla çalışan olarak ya da serbest mesleğini yürütmek suretiyle bir projede yer almak, akademik araştırmalar yapmak ve mesleki gelişim ile ilgili bir eğitim almak gibi aktivitelere dahil olmak amacıyla üç aydan daha uzun bir süre boyunca ikamet edebilir.

  Kendisine Malta’da daimi oturum izni verilmiş bir üçüncü ülke vatandaşı istihdama veya serbest mesleğe erişim, istihdam şartları ve öğrenim görme açısından Malta ve AB ülkeleri vatandaşlarıyla eşit statüdedir.

  Yatırım Yoluyla Malta Vatandaşlığı Programı
  Kasım 2013’te yürürlüğe giren Malta Vatandaşlığı kanunu ile yabancı ülke vatandaşlarına yatırım yoluyla Malta vatandaşlığının önü açılmıştır. 2014 yılı itibariyle de Malta Yatırımcılık Programı Avrupa Birliği tarafından tarafından onaylanmış ve yasal çerçevesi belirlenmiştir. Yatırım yoluyla Malta Vatandaşlığı Programı’ndan belirli koşulları karşılamak üzere başvuru sahibi vatandaşlık talebine eşi, çocukları, ebeveynleri, büyükanne ve büyükbabası da dahil olabilmektedir. Yatırım Programı çerçevesindeki Malta vatandaşlığında daimi oturum izni elde etme şartı aranmamakta; yatırım miktarını taahhütle karşılaması beklenmektedir.

  Yatırım yoluyla Malta vatandaşlığına geçmenin üç farklı yolu bulunmaktadır:

  • Ulusal Kalkınmaya Katkı ve Sosyal Yardım

  Yatırım Yoluyla Malta Vatandaşlığına geçmek isteyen başvuru sahibinin 18 yaşını doldurmuş olması ve bilgi formunda belirtilen koşulları yerine getirmiş olması gerekmektedir. Malta Cumhuriyeti’nin Ulusal Kalkınmaya katkı amacıyla yatırım yolu ile Malta Vatandaşlığı elde edebilmeye hak kazanabilmek için ana başvuru sahibi 650.000 Euro ile yatırım yapmalıdır. Yatırım yoluyla Malta vatandaşlığı talebinde bulunacak, fakat Malta’da ikamet etmeyen başvuru sahiplerinin 1 yıllık Malta’da ikamet etmek şartı dolayısıyla Malta’da ikamet etmeleri önerilir. Bu aşamada 650.000 Euro tutarı ve aile fertleri sayısına göre harçlar yatırılır. Gerekli tüm prosedürler tamamlandıktan sonra kişinin yurttaşlık yemini edebilmesi için 1 yıl Malta’da yaşamış olması gerekmektedir.

  Eş ve çocukların 25.000 Euro tutarında katkıda bulunması gerekir. 18 ve 26 yaş arası evlenmemiş çocuklar ve başvurana bağlı yaşayanların her biri için ise bu tutar 50.000 Euro’dur.

  • Gayrimenkul Satın Alımı ya da Kiralanması

  Yatırım yoluyla Malta vatandaşlığının diğer bir yöntemi 350.000 Euro değerinde gayrimenkul satın alması ya da senelik 16.000 Euro olmak üzere toplam beş yıl devam edecek yatırım yapmasıdır. Bu programın 5 yıl boyunca belirlenen miktarda yatırım yapılması koşulu vardır.

  • Bono/Hisse Yatırımı
   Başvuru sahibi Malta Devleti tarafından beş yıl süre ile korunması onaylanan bono ve hisselere belli aralıklarla her yıl en az 150.000 Euro yatırılan programdır. Yatırımcının söz konusu yatırımı Malta Hükümeti’nin belirlediği hisselere yapması koşulu aranmaktadır.

  Yatırım Yoluyla Malta Vatandaşlığı için;
  a. 18 yaşını doldurmuş olmak;
  b. Başvuru şartlarını karşılamak
  c. Malta’da ikamet adresine sahip olmak
  d. Malta Cumhuriyeti Vatandaşlık Departmanı tarafından gerekli görülen yatırımları yapmayı taahhüt etmek koşullarının sağlanması gerekmektedir.

  Malta Vatandaşlığına Geçmenin Avantajları

  • Malta, Avrupa Birliği üyesi olduğundan, bu hakla birlikte 28 Avrupa Birliği üye ülkesine ve İsviçre’ye vizesiz seyahat imkanı
  • Başvuru ile birlikte verilen Schengen ikametgah statüsü (Bu statüyle birlikte Malta daimi oturum izni sahibi kişi Schengen ülkelerinde serbest dolaşım hakkına sahip olur ve Schengen ülkelerinde daimi oturum iznini elde eder. Herhangi bir Schengen ülkesinde çalışabilir veya öğrenim görebilir.)
  • ABD, İngiltere ve Kanada dahil 168 ülkeye vizesiz giriş yapabilir
  • Vatandaşlık programından kişinin birinci dereceden aile bireyleri de gerekli koşulları sağlamaları halinde faydalanabilir.
  • Avrupa Birliği üye devlet vatandaşlığı ve AB ülkelerinde daimi olarak yaşayabilme hakkını elde eder.
  • Malta çifte vatandaşlığına imkan vermektedir, başvuru sahiplerinin kendi ülke vatandaşlığından çıkması gerekmemektedir.
  • Başvuru sürecini başarıyla tamamlayan adaylar yaklaşık 12 aylık bir süre içinde Malta pasaportu alabilir.
  • AB üye ülke vatandaşlarının sağlık alanında faydalandığı tüm haklardan faydalanır.
  • Malta’da yaşayan ancak ikamet adresler Malta’da olmayanlar Malta Cumhuriyeti yasalarına göre yabancı kaynaklı gelirler için vergilendirilmez, Malta dışında edinilmiş herhangi bir sermaye geliri muaf olsun ya da olunmasın vergiye tabi tutulmamaktadır. Vergi sadece Malta’da kazanılmış gelir ve sermaye gelirleri için uygulanmaktadır. Malta’da ikamet etmeyen kişi yalnızca Malta kaynaklı geliri için vergilendirilir.
 • ⭐⭐⭐⭐⭐

  @rüzgar elinize saglik, bu aralar Malta vatandasligiyla ilgili haberler goruyorum zaten. Turkiye'nin zenginleri de sizin yukarida belirttiginiz "Yatırım Yoluyla Malta Vatandaşlığı Programı" ile Malta vatandasligi almis sanirim.


 • This post is deleted!

 • @hadi Malta Göçmenliği içinde söyledi:

  Yani illa Turkiye disinda bir yere git de nereye gidersen git. Malta, Yunanistan, Portekiz gibi ulkeler cografi olarak Avrupa'da olsalar da, kultur ve ekonomi olarak Avrupali degiller. Beterin beterini anlatmak icin ingilizler "jumping out of frying pan into the fire" derler. Ha diyebilirsiniz ki, ya kardesim ben Malta pasaportunu alip gidip Fransa'da, Danimarka'da yasayacam. Olabilir tabii boyle alti kaval, ustu sishane bir durum, tek kelime Maltese konusamayan Malta pasaportlu Danimarka sakini mutlu ve huzurlu bir Turk neden olmasin.

  bu yadırgadığınız, hatta belki de saçma ve komik bulduğunuz malta pasaportunu alıp, danimarka'da yaşama fikri bizlere (bu ülkede yaşayanlara) cazip gelebiliyor maalesef. herkesin, özellikle de bu zamanda burada yaşamayanların anlayabiliyor olmasını beklemiyor benim gibi çoğu kimse de.


 • geçen hafta okuduğum habere göre,yanlış veya doğrumu bilmiyorum,sabancı ailesi de Malta vatandaşlığı almış?


 • @crazycells Malta Göçmenliği içinde söyledi:

  @rüzgar elinize saglik, bu aralar Malta vatandasligiyla ilgili haberler goruyorum zaten. Turkiye'nin zenginleri de sizin yukarida belirttiginiz "Yatırım Yoluyla Malta Vatandaşlığı Programı" ile Malta vatandasligi almis sanirim.

  Sayın @crazycells Sizinde belirtiğiniz gibi Malta vatandaşligiyla ilgili haberler çok fazla artmasından eklemek istedim. Zenginlerimizin tercih sebebi olmasının sebebi sanırım.

  Doğal bir derin deniz limanı olması Malta büyük gemilerin yakıt ikmali ve diğer hizmetler için demirledikleri, stratejik önemde bir ada.Buda bizim gemicikler için önemli biliyorsunuz. :)) Aynı zamanda kredi derecelendirme kuruluşlarından Moody’s Malta’nın ekonomik görünümünü istikrarlı olarak nitelemiş olup, önümüzdeki yıllar için de yüksek büyüme öngörmüşler. Standard&Poor’s ise Malta’nın kredi notunu BBB+’dan A-‘ye yükseltmiş.

  Siz Türkler nasıl diyor hımmm. :))) Para parayı çeker. :))))))))


 • @hakisalapaki Malta Göçmenliği içinde söyledi:

  geçen hafta okuduğum habere göre,yanlış veya doğrumu bilmiyorum,sabancı ailesi de Malta vatandaşlığı almış?

  Doğru haklısınız her sene yatırım yoluyla vatandaşlığa geçenleri kendi resmi gazetelerinde yayınlayınca oradan patlak verdi durum..

  Malta Resmi Gazetesi’ndeki bilgilere göre, 2 çocuğuyla Suzan Sabancı Dinçer, 2 çocuğu ve eşiyle Çiğdem Sabancı Bilen ile Şevket Sabancı’nın torunları Malta vatandaşlığı aldı.


 • Sanırım sayın @hadi bahsettiği durum yatırım yaparak daha güzel ülkelere gitmek varken Malta'yı en son tercih yapmamız gerektiği sanırım. Maltayı görmediğim için bu konuda çok bir şey söylemek zor.

  Sayın @loser Benimde size katıldığım nokta bu ülkede yaşamayıp yurt dışından buranın çok güzel olduğunu bahsedenlerden mustaribim güzelse burada yaşayın neyse sakın kimse üstüne alınmasın kimseyi kırmak için yazmadım

  Sayın @hadi aman lütfen üstünüze almayın yazdıklarım sizinle alakalı değil.

  ... Sürçü lisan ettiysem affola ....


 • demekki burada işler kötüleşek gibi bir anlam çıkarıyorum..


 • This post is deleted!

 • @hadi

  Malta’nın lokal şirketlere %35 vergi uygularken, yabancı şirketlere sadece %5 vergi uygulaması kaynaklı olabilir. EU genelinde yanlış hatırlamıyorsam ortalama vergi oranı %20’lerde.

  Malta biraz “Panama in the EU” sıfatını almış durumda.


 • @hadi Malta Göçmenliği içinde söyledi:

  Sabancilarin ve diger is insanlarinin Malta vatandasligi almasi konusu sanirim kamuoyunda acil bir farkindalik yaratmak icin. Yoksa onlar Dunya'nin herhangi bir ulkesinde rahatlikla oturum alacak maddi kaynaklara ve baglantilara sahipler. Ornegin haberde adi gecen Suzan Sabanci Dincer, Akbank'in yonetim kurulu baskani, 1.3 milyar dolar servete sahip, Harvard Universitesi Danisman Kurulu Uyesi, Amerikalilarin unlu Council on Foreign Relations (CFR) danisma kurulu uyesi, ayrica Ingilizlerin unlu Chatham House Danisma Kurulu uyesi, Ingiliz Kralicesi Elisabeth II'den ozel odul "Commander of the Most Excellent Order of the British Empire (CBE)" almis birisi. Zaten benim bildigim kadariyla Ingiltere'de oturumu var. Gecen yillarda bir gazetede Prince Charles ile basbasa bir masada oturup sohbet ederken bir fotografini gormustum. Boyle insanlarin gidip buyukada'dan biraz daha buyuk 300 bin nufuslu bir ulkeden vatandaslik almalarinin sebebi ne olabilir? Kanimca, dikkatleri son yillarda artik vahim seviyelere ulasan Turkiye'den beyin ve sermaye gocune cekmek istiyorlar. Belki farkindasinizdir, Turkiye'nin ici resmen bosaltiliyor. Turkiye'nin en iyi yetismis en birikimli insanlari kacar sekilde ulkeyi terkediyor veya terketme planlari yapiyor. Fakat hala hukumet kanadindan ses yok. Belki de bu gidenler nasil olsa bizim secmenimiz degil diyerek seviniyorlardir. Turkiye'nin yeni bir heyecana, umutlanmaya, bu gerilim ortamindan kurtulmaya ihtiyaci var. Neyse Malta vatandasligi konusuna ben boyle bakiyorum.

  evet yazdıklarınız mantıklı


 • @hadi hukumetten ses var aslinda. 24 bin TL maasla geri cagirdilar gelin geri donun diye. 2 gun sonra da universite tutuklamalarina kaldiklari yerden devam ettiler tabii 🙂


 • @freeworld Malta Göçmenliği içinde söyledi:

  @hadi

  Malta’nın lokal şirketlere %35 vergi uygularken, yabancı şirketlere sadece %5 vergi uygulaması kaynaklı olabilir. EU genelinde yanlış hatırlamıyorsam ortalama vergi oranı %20’lerde.

  Malta biraz “Panama in the EU” sıfatını almış durumda.

  Bir başka deyişle; man adalarına alternatif 🙂

 • ⭐⭐⭐⭐⭐

  @filth_grinder Malta Göçmenliği içinde söyledi:

  @hadi hukumetten ses var aslinda. 24 bin TL maasla geri cagirdilar gelin geri donun diye. 2 gun sonra da universite tutuklamalarina kaldiklari yerden devam ettiler tabii 🙂

  gerci basligi dagitmak istemiyorum ama son bir yorum yapayim bu konuda, ben de ABD'de cevremdeki arkadaslara 24.000 TL maas programinin linkini gonderdim ve genel kani su yonde... Bir kac ay maaslari yatirirlar, sonra bir sekilde programda sorun cikar veya paralari vermemeye baslarlar ya da surekli verecegiz verecegiz diye oyalarlar... O durumda gidecek ve hakkimizi arayacak ne bir kurum var, ne de bizi savunacak bir adalet sistemi var... Yurtdisindaki gemileri yaktigimizla kaliriz...

  Demek ki ilk duzelmesi gereken sistem, adalet sistemiymis... Ki insanlar boyle programlara guvenip, yurtdisinda geri donebilsinler...


 • sevgili @crazycells daha önce böyle ideal gibi sunulan bir programa dahil olup sonra o programın nasıl darma duman edildiğini ve katılımcılarının nasıl mağdur olduğunu bütün bu süreçleri yaşamış biri olarak çok iyi biliyorum. Ki ben de bu sürece dahil olduğumda Amerika'daydım, programa dahil olabildiğim için Türkiye'ye döndüm. Şimdi de geri nasıl giderim diye uğraşıyorum. Yani altı yılın ardından başladığım noktaya döndüm.
  Dolayısıyla arkadaşlarınız bu şekilde düşünmekte ve geri dönmemekte çok haklılar.


 • Benim tam olarak merak ettiğim konu şu. Örneğin benim şu an kenarımda 1 milyon lira var. Ben Malta'da 5 yıllık kira sözleşmesi yapsam yıllık 16.000 euroya hangi koşul ve şartlarda alabiliyorum vatandaşlığı tam olarak?


 • @Atlantis00 Malta vatandaşlığı için önce Malta Ulusal Kalkınma ve Sosyal Fonu’na geri almamak koşuluyla €750.000 tutarında katkı Yapmak durumundasınız.Daha sonra program kapsamında katkı bedelinin yanı sıra Malta’da 5 yıl süre ile yıllık kira bedeli €16,000 olan bir gayrimenkul kiralanması ya da en az €700,000 değerinde bir gayrimenkul satın alınması gerekmektedir. Malta’da bir hayır kurumuna €10,000 bağış yapmalısınız ek olarak.

  Vatandaşlık değilde süresiz oturum almak istiyorsanız seçilen lokasyona göre €300,000 veya €350,000 bedelli gayrimenkul almanız gerekmektedir. Kiralanma tercih edildiğinde ise yine konutun lokasyonuna göre yıllık en az €10,000 veya €12,000 kira tutarının olması istenmektedir. Lokasyonlar Güney Malta ve Gozo adası veya Kuzey Malta (Valetta, St Julians, Sliema) olarak gruplanmaktadır.
  Ayrıca şunlarıda karşılamak durumundasınız.
  Malta hükümetine katkı bedeli ödemesinin yapılması: Şayet konut satın alındı ise bu tutar €28,000, kiralandı ise €58,000’dur.
  Malta hükümetine €40,000’luk başvuru ücretinin ödenmesi
  Malta’da bir hayır kurumuna €2,000 tutarında bağış yapılması.

  Kısaca Sabancı ayarında olmak gerekiyor. 🙂

  Bu konularda çok araştırmış birisi olarak benim size tavsiyem şirket kurup gayrimenkul satın almak yoluyla AB üyesi Slovenya oturumu almak. Kiralama yoluyla Malta oturumundan daha az maliyetli olur, üstelik Slovenya yaşamak içinde güzel bir ülke.


 • @DonTurcos Öncelikle cevabınız için çok teşekkür ediyorum 🙂 Peki Letonya hakkında düşünceleriniz nedir? 75 bin euro gibi bir gayrimenkul satın alımında vatandaşlık veriyor.


 • Benim bildiğim o da oturum izni hiç bir ülke o fiyatlara vatandaşlık vermiyor. En uygun vatandaşlık veren ülke Türkiye. 250 bin dolarlık gayrimenkul aldı mı vatandaşlık cepte.


Benzer Başlıklar

 • 23
 • 8
 • 16
 • 7
Forum kurallarına uymayan veya forum düzenine aykırı davranan üyeler uyarılmadan forumdan çıkarılabilirler. Özellikle gereksiz yeni başlık oluşturacakların dikkatine!

65
Online

37.0k
Users

5.5k
Topics

400.5k
Posts


| | | |

Powered by NodeBB | Copyright © 2023 Yesilkart Forum