Üyelik oluşturma ve foruma giriş konusunda sorun yaşayan üyelerimiz forum@yesilkartforum.com adresine email gönderebilirler!
DV2023 Green Card çekiliş başvuru tarihleri 6 Ekim - 9 Kasım 2021 olarak açıklandı. Ücretsiz Green Card Çekiliş Başvurusu için buraya tıklayın.
LÖSEV Lösemili Çocuklar Vakfına bağış karşılığında Yeşilkart Forum Başvuru Servisini kullanmak istiyorsanız buraya tıklayın.

T.C. Pasaport Türleri ve Pasaport Başvurusu


 • ⭐⭐⭐⭐⭐

  PASAPORTUN TANIMI

  Pasaport, kanunda belirlenen yetkili makamlarca verilen ve hamillerine bir ülkenin milli hudutlarından diğerine geçmeyi sağlayan belgedir.

  PASAPORT TÜRLERİ

  5682 sayılı Pasaport Kanununun 12’nci maddesine göre Türkiye Cumhuriyeti Devleti namına verilmekte olan 5 çeşit pasaport bulunmaktadır.

  1) Diplomatik Pasaportlar; (siyah)

  • Diplomatik pasaportlar 28 sayfa olup, dış kapak rengi siyahtır.

  ***=Diplomatik Pasaportlar***

  İçeriği Göster

  2) Hususi Damgalı Pasaportlar; (yeşil)

  • Hususi damgalı pasaportlar 30 sayfa olup, dış kapak rengi yeşildir.

  ***=Hususi Damgalı Pasaportlar***

  İçeriği Göster

  Hususi damgalı pasaport müracaat işlemleri;

  Hususi veya hizmet pasaportların müracaat işlemleri, yurt içinde sadece İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüklerince, yurt dışında ise İçişleri Bakanlığının muvafakati ve Dışişleri Bakanlığının talimatı ile dış temsilciliklerce yapılmaktadır.

  Yurt dışında görevli bulunan kişilerin Türkiye'de mensubu bulunduğu kurumu tarafından veya şahısların bizzat kendileri tarafından bağlı bulunduğu kurum aracılığı ile İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne yapılacak yazılı başvuru üzerine, ilgili hakkında yapılacak inceleme sonucunda İçişleri Bakanlığının vereceği muvafakat ve Dışişleri Bakanlığının talimatıyla dış temsilcilikleri (Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği ve Başkonsoloslukları) tarafından yerine getirilmektedir.

  Emeklilik veya çekilme sebepleriyle vazifelerinden ayrılmış olan ve halen yurt dışında bulunan kişilerin müracaata esas belgelerle birlikte doğrudan Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilik veya Başkonsolosluklara müracaat etmeleri gerekmektedir.

  Hususi pasaport müracaatı için gerekli belgeler:

  • Nüfus Cüzdanı, T.C. Kimlik Kartı veya Geçici Kimlik Belgesinin aslı
  • 2 adet biyometrik fotoğraf
  • Öğrenci belgesi
  • Daha önce alınmış, iptal işlemi uygulanmamış geçerli/geçersiz pasaportlar
  • Değerli kâğıt bedeli ödendi dekontu veya makbuzu
  • Ergin olmayanlar veya kısıtlılar için veli, vasi veya kayyum kararı ve muvafakat belgesi
  • Sağlık kurulu raporu (hususi ve hizmet damgalı pasaport hak sahibinin çocukları için sürekli bakıma muhtaç” ibareli sağlık kurulu raporu, “Ağır engelli” ibareli veya engel oranı “%50 ve üzeri süresiz geçerliliği olan” sağlık kurulu raporunun ibraz edilmesi halinde)
  • Hususi pasaport talep formu.
  • Emeklilik veya Çekilme Sebepleri ile görevinden ayrılanlar için emekli olduğu tarihteki kadro derecesini gösterir belge
  • Hak sahibinin muvafakat ve vekalet belgesi

  3) Hizmet Damgalı Pasaportlar; (gri)

  • Hizmet damgalı pasaportlar 30 sayfa olup, dış kapak rengi gri’dir.

  ***=Hizmet Damgalı Pasaportlar***

  İçeriği Göster

  4) Umuma Mahsus Pasaportlar; (bordo)

  • Umuma mahsus pasaportlar 38 sayfa olup, dış kapak rengi bordodur.

  Umuma mahsus pasaportlar Pasaport Kanununun 15’inci maddesine göre;

  Türk vatandaşlarının umuma mahsus münferit ve umuma mahsus müşterek pasaportları yurt içinde İçişleri Bakanlığınca veya İçişleri Bakanının vereceği yetkiye göre valiliklerce, yabancı memleketlerde Türkiye Cumhuriyeti konsoloslukları tarafından verilir.

  Pasaport talep eden her kişinin ayrı ayrı başvuru yapması gerekir. Yaş farkı gözetilmeksizin herkes için ayrı pasaport defteri düzenlenir.

  Umuma mahsus pasaportlar altı aydan az olmamak üzere; ergin olmayanlar için en fazla beş, ergin kişiler için ise en fazla on yılı aşmayacak şekilde İçişleri Bakanlığınca belirlenecek sürelerde düzenlenir.

  Umuma mahsus pasaport başvurusunda bulunmak isteyen kişilerin;

  • Nüfus Cüzdanı, T.C. Kimlik Kartı veya geçici kimlik belgesinin aslı
  • Harç ve cüzdan bedeli makbuzu
  • 2 adet biyometrik fotoğraf
  • Öğrenci belgesi (Harçsız pasaport talep edenler için)
  • Ergin olmayanlar veya kısıtlılar için muvafakat belgesi
  • Varsa eski pasaport

  ile pasaport başvurusu alan ilçe nüfus müdürlüklerine randevulu veya randevusuz olarak başvurmaları gerekmektedir.

  Yabancı memleketlerde kayıtlı bulundukları konsolosluğa müracaat edenlere konsolosluk kütüğündeki kayıtları esas tutularak pasaport verilir. Başka bir konsolosluğa müracaat edenlerin tabiiyet ilmühaberi veya eski pasaportlarından başka nüfus tezkerelerini de ibraz etmemeleri takdiri bu konsolosluk pasaportun itasını gerekli göreceği tahkikatın icrasına talik edebilir.

  Reşit olmayanlar ve mahcurlar:

  Reşit olmayanların ve mahcurların yalnız seyahat etmek üzere pasaport alabilmeleri için kanuni mümessillerinin muvafakatlerini havi resmi bir makamdan tasdikli vesika ibraz eylemeleri lazımdır.

  Reşit olmayanların pasaport başvurularında muvafakatnameleri NVİGM başvuru merkezlerinde alınmaktadır. Başvuruya gelemeyen ebeveyn muvafakatnameyi noter aracılığıyla düzenleyebilir. Her iki ebeveynin de başvuruya gelememesi durumunda noterden muvafakatname düzenletmeleri, ergin olmayan çocuklarının pasaport başvurusunda refakat edecek kişiye de vekâletname vermeleri gerekmektedir.

  Anne ya da babanın yabancı uyruklu olması durumunda muvafakatnamenin noterden düzenlenmesi gerekmektedir. Anne ya da babanın yurtdışında bulunması halinde yabancı ülke noterliklerinden (apostil ve yeminli tercüme şartı aranmaktadır) veya dış temsilciliklerimizden müracaatla muvafakatname düzenlenebilir.

  Harçsız umuma mahsus pasaport başvurularında;

  Öğrenim görülen kurumlardan getirilen ıslak imzalı, e-imzalı veya e-devlet kapısı üzerinden alınan 60 günü geçmemiş öğrenci belgeleri hususi, hizmet damgalı ve harçsız umuma mahsus pasaport başvurularında kabul edilecektir.

  Yurtdışında öğrenim görenler için; öğrenim görülen kurumdan alınan öğrenci belgelerinin apostil edilmiş/dış temsilcilikçe onaylanmış aslının yeminli tercüman tarafından yapılmış noter onaylı Türkçe tercümesi ile T.C. Büyükelçilik/Başkonsolosluk, Eğitim Müşavirlikleri/Ataşelikleri tarafından verilen öğrenci olduğunu belirten belge yaş sınırı 20 olmaksızın umuma mahsus harçsız pasaport başvurularında öğrenci belgesi olarak kabul edilecektir.

  5) Geçici Pasaport

  Ayrıca acil durumlarda ve istisnai hallerde (örneğin, yurtdışındayken pasaportunu kaybedenlere, acilen seyahat etmesi gerekenlere, sınırdışı edilenlere verilen Geçici Pasaport veya Seyahat Belgesi de bulunmaktadır.

  Pasaport Defter ve Harç Bedelleri;

  2019 icin Pasaport Defter Bedeli: 133,50 TL

  Harç Bedelleri;

  Süre Harç Bedeli
  6 Ay 170,40 TL
  1 Yıl 248,40 TL
  2 Yıl 405,50 TL
  3 Yıl 575,90 TL
  4+ Yıl 811,60 TL

  kaynak

  Guncel ucretler: https://randevu.nvi.gov.tr/pages/sss

  Öğrenciler icin açıklama:

  Ogrenciler 25 yasi bitene kadar ogrenci belgelerini kullanarak sadece defter bedeli odeyerek pasaport cikartabilirler.

  Ayrintili bilgi konuda mevcut...

  @yalta T.C. Pasaport Turleri içinde söyledi:

  Öğrenciler okudukları okuldan öğrenci belgesi alarak başvuru yapıyor ve sadece defter bedelini yatırıyor. 6 yaşındaki oğlum devlet okulunda anasınıfına gidiyordu. Bu şekilde 108 TL ödeyerek 5 yıllık pasaport aldım onun için 🙂 Öğrenci belgesi alabilen ve 25 yaşına kadar olan herkes bu şekilde 5 yıllık pasaport çıkartabilir.

  Harçsız öğrenci pasaportu başvurusunda istenen evraklar:
  Nüfus cüzdanı ya da T.C. kimlik kartı aslı
  Biyometrik fotoğraf (2 adet)
  Eski pasaport (varsa)
  Pasaport defter bedeli dekontu
  Öğrenci belgesi

  @Can-Von-Klaus, içinde söyledi: T.C. Pasaport Türleri ve Pasaport Başvurusu

  18 yaşından küçüklere 5 yaş sınırı ile veriliyor ancak 18 üstü olanlara 25 yaşına kadar veriliyor. 22 yaşında yine öğrenci belgesi götürülüp 25 yaşına kadar alınabilir ama tabi en iyisi 18ini geçtiğin gibi başvurmak. 25 yaşına kadar 7 yıllık bir pasaport almış olursunuz


 • ⭐⭐⭐⭐⭐ • Teşekkürler . • Fiyatlar oldukça yüksek olmasına rağmen, yeni pasaport alacak arkadaşların TR'deyken bir kereye mahsus pasaportlarını 10 senelik almalarını tavsiye ediyorum. Bunun pek çok açıdan avantajı var; mesela bu süre zarfında kafaları pasaport ve pasaportun süresi konusunda rahat ediyor. Yani olur olmadık zamanda, pasaportun süresi dolmuyor. Seyahatler esnasında tek bir pasaport üzerinden giriş çıkış hareketleri belgeleniyor ve diğer ülke vizeleri de tek pasaportta toplandığında, göreceli olarak farklı ülkelere giriş çıkışlarda pasaport sahibi adına bir nevi referans ve güvence oluyor. Pasaport süresi kısa tutulduğundaysa, özellikle yurt dışında yaşarken, elçilik üzerinden pasaportlar yenilenirken daha çok zahmete giriliyor. • Kesinlikle bende öyle düşünüyorum 2011 yılında Umuma Mahsus Pasaportumu 10 yıllık aldım, geçen yılda Yeşil pasaportumu 5 yıllık aldım.

  Şimdi pasaportlar değişti yenisi söyle;

  https://goo.gl/images/arBcoq


 • ⭐⭐⭐⭐⭐

  Bu da genel pasaportlarin ulkelere gore renklerini gosteren bir harita.

  alt metni

  kaynak: https://www.passportindex.org/byLocation.php


 • ⭐⭐⭐⭐⭐

  2019 icin guncellenen fiyatlar:

  Pasaport Defter ve Harç Bedelleri;

  Pasaport Defter Bedeli: 133,63 TL

  Harç Bedelleri;

  Süre Harç Bedeli
  6 Ay 170,00 TL
  1 Yıl 248,44 TL
  2 Yıl 405,58 TL
  3 Yıl 575,96 TL
  4+ Yıl 811,66 TL


 • ABD'de almak daha uygun değil midir?


 • ⭐⭐⭐⭐⭐

  @cihangir-karabagci T.C. Pasaport Turleri içinde söyledi:

  ABD'de almak daha uygun değil midir?

  Fiyatlar degismeyecek ABD'de de ve pasaportlar Turkiye'de basildigindan varmasi daha uzun surebiliyor. Forumdaki genel kani, en iyi ve rahat islemin 10 yillik pasaport alip mumkun oldugu kadar bu islerle ugrasmamak yonunde. Ben de bunu tavsiye ederim.


 • ⭐⭐⭐⭐⭐

  @cihangir-karabagci DV2019 (2019 Green Card Lotosu) Asamalari içinde söyledi:

  Değerli arkadaşlar,
  ABD'de TR pasaportunu yenilemenin maliyeti nedir, son zamlardan sonra baya bir maliyetli olacak sanırım Türkiyede,
  Teşekkürler,
  Cihangir K.

  Pasaportu ABD'de yenilemek daha ucuz çünkü vergileri ödemiyorsunuz:

  alt metni

  10 yıllık pasaport 124 dolar • Nasıl vergi alınmıyormuş anlamadım. Türkiye de pasaport çıkartırsam resim dahil 784 TL (2018) 964 TL (2019) tutuyor 10 yıllık pasaport. Anlık kur ile çevirirsem 150$ (2018) 184.7$ (2019) yapıyor. Aşağıdaki konsolosluğun sitesinden aldığım fiyatlar neredeyse fark yok. Çok enteresan.

  Yeni Pasaport 3 Yıldan Fazla : $ 90,85
  DEĞERLİ KAĞIT ÜCRETLERİ
  Umuma Mahsus Pasaport : $ 28,65
  Pasaport Posta Bedeli : $ 5,00
  Toplam Masraf : $ 124.50


 • ⭐⭐⭐⭐⭐

  @yalta T.C. Pasaport Turleri içinde söyledi:

  Nasıl vergi alınmıyormuş anlamadım. Türkiye de pasaport çıkartırsam resim dahil 784 TL (2018) 964 TL (2019) tutuyor 10 yıllık pasaport. Anlık kur ile çevirirsem 150$ (2018) 184.7$ (2019) yapıyor. Aşağıdaki konsolosluğun sitesinden aldığım fiyatlar neredeyse fark yok. Çok enteresan.

  Yeni Pasaport 3 Yıldan Fazla : $ 90,85
  DEĞERLİ KAĞIT ÜCRETLERİ
  Umuma Mahsus Pasaport : $ 28,65
  Pasaport Posta Bedeli : $ 5,00
  Toplam Masraf : $ 124.50

  anlik kurla ceviremiyorsunuz, bildigim kadariyla soyle yapiliyor cevrim yilin basinda ya da kanun gectiginde parite ne ise, o kurda sabitleniyor ve cevrim yapiliyor. Sonrasinda kanun degisene kadar degisiklik yapilmiyor (genelde en kotu her yil basinda fiyat "guncellemesi" yapiliyor ama). • Herkese merhaba,
  Malum pasaport fiyatlarında ki 2019 zammı nedeniyle pasaport almak istiyorum fakat Aralık ayı için randevular dolu görünüyor. Pasaport ücretini Aralık ayı içinde
  '' Zamdan etkilenmeden:))'' yatırdığımız takdirde, Randevu tarihini Ocak 2019 veya daha sonra ki tarihlerde almamız, mümkün müdür ? Randevu günü sorun çıkarırlar mı ? Bilgisi olan varsa cevaplarsa sevinirim. İyi günler.


 • ⭐⭐

  benim pasaport abd deyken cebimde unutup yıkamıştım
  şimdi ben pasaport cıkartmak istesem yenilememi yapmam lazım ücreti ne kadar olur yenilemeyle aynımı olur


 • ⭐⭐⭐⭐⭐

  @sercan-özüsağlam T.C. Pasaport Turleri içinde söyledi:

  Herkese merhaba,
  Malum pasaport fiyatlarında ki 2019 zammı nedeniyle pasaport almak istiyorum fakat Aralık ayı için randevular dolu görünüyor. Pasaport ücretini Aralık ayı içinde
  '' Zamdan etkilenmeden:))'' yatırdığımız takdirde, Randevu tarihini Ocak 2019 veya daha sonra ki tarihlerde almamız, mümkün müdür ? Randevu günü sorun çıkarırlar mı ? Bilgisi olan varsa cevaplarsa sevinirim. İyi günler.

  Basvurunuz Ocak'taysa o anki kurallara gore hareket edeceklerdir diye dusunuyorum. Zaten gorevlinin inisiyatif alacagi bir olay degil bu, o nedenle yeni tarifeye gore odersiniz kanimca. • @crazycells Yani ben aralık ayında ödediğim ücretin, dekontu ile ocak ayında ki randevuya gidersem, aradaki farkı almaları mı gerekecek ? Ya da işlem mi yapılmayacak ?
  Haklısın Elbette inisiyatif kullanılamaz ama bu yeni sistemi bir türlü anlayamadım, randevu sisteminde uygun tarih yok maalesef. Sistem kafama pek oturmadı, en iyisi yarın gidip nüfus dairesinden sormak, Onların verdiği bilgiyi buraya aktarırım, böyle bir sorun yaşayan varsa net bilgiyi aktarmış oluruz. Teşekkür ederim.


 • ⭐⭐⭐⭐⭐

  @yapay-zeka T.C. Pasaport Turleri içinde söyledi:

  benim pasaport abd deyken cebimde unutup yıkamıştım
  şimdi ben pasaport cıkartmak istesem yenilememi yapmam lazım ücreti ne kadar olur yenilemeyle aynımı olur

  Sadece cuzdan bedeli odeyerek gecerlilik tarihi ayni olan yeni bir cuzdan alabilirsiniz. • @sercan-özüsağlam T.C. Pasaport Turleri içinde söyledi:

  @crazycells Yani ben aralık ayında ödediğim ücretin, dekontu ile ocak ayında ki randevuya gidersem, aradaki farkı almaları mı gerekecek ? Ya da işlem mi yapılmayacak ?
  Haklısın Elbette inisiyatif kullanılamaz ama bu yeni sistemi bir türlü anlayamadım, randevu sisteminde uygun tarih yok maalesef. Sistem kafama pek oturmadı, en iyisi yarın gidip nüfus dairesinden sormak, Onların verdiği bilgiyi buraya aktarırım, böyle bir sorun yaşayan varsa net bilgiyi aktarmış oluruz. Teşekkür ederim.

  İşlemin yapıldığı andaki tarife ne ise ona tabi tutulursunuz. Siz yine de sorun araştırın tabi, sonra paylaşın, umarım biz yanılıyoruzdur da az para ödersiniz. • @sercan-özüsağlam T.C. Pasaport Turleri içinde söyledi:

  @crazycells Yani ben aralık ayında ödediğim ücretin, dekontu ile ocak ayında ki randevuya gidersem, aradaki farkı almaları mı gerekecek ? Ya da işlem mi yapılmayacak ?
  Haklısın Elbette inisiyatif kullanılamaz ama bu yeni sistemi bir türlü anlayamadım, randevu sisteminde uygun tarih yok maalesef. Sistem kafama pek oturmadı, en iyisi yarın gidip nüfus dairesinden sormak, Onların verdiği bilgiyi buraya aktarırım, böyle bir sorun yaşayan varsa net bilgiyi aktarmış oluruz. Teşekkür ederim.

  Nüfus dairesine gitmişken pasaport için bekleme sırasına girin. Randevusuz gelenlere de sıra veriyorlar. Öğleden sonra giderseniz daha az bekleyerek pasaport başvurunuzu yapmış olursunuz. • Merhaba, @saulgoodman @aykman
  Bir mucize oldu ve Aralık ayı içerisinde , E-randevu sistemi üzerinden, gün alabildim, gitmeme çokta gerek kalmamıştı, ama kafamda ki sorunun cevabını almak için üşenmedim, Nüfus dairesine gittim. Ödememi yaptığımı söyledim, ve ocakta (ve diğer tarihler) randevu alırsam ne olurdu dedim, onlarda farkı alıp, işlem yapacaklarını söylediler. Sizin ve @crazycells Dediği gibi o zaman ki tarife geçerli maalesef, birde E- Randevu sistemi Sadece Aralık takvimini gösteriyor o da kafasına göre uygun tarihi kendi veriyor tabi varsa , siz seçemiyorsunuz günü , ileri tarihler kilitli, yıl sonuna özel bir durum sanırım, yeni pasaport alacaklar, elini çabuk tutmalı. Net bilgi bu şekilde.

  Benim randevum 14 Aralık olunca mevcut tarifeden pasaportumu alabileceğim neyse ki, Şans yüzüme güldü :))) Ayrıca @aykman Randevusuz pek olmuyor gibi geldi bana yoğunluktan ama tabi risk alınarak gidilebilir zam gelmeden, zira randevular baya yoğun tabi bulunduğum şehir için söyleyebiliyorum..


Log in to reply
 

Benzer Başlıklar

 • 8
 • 38
 • 6
Forum kurallarına uymayan veya forum düzenine aykırı davranan üyeler uyarılmadan forumdan çıkarılabilirler. Özellikle gereksiz yeni başlık oluşturacakların dikkatine!

62
Online

16.5k
Users

3.4k
Topics

237.8k
Posts

| | | |

Powered by NodeBB